با مراجعه به بخش ثبت نام در سامانه دارا به نشانی https://ddn.csdiran.ir/sign-up مراحل ثبت نام تصویر فوق را انجام دهید.

اسکرول به بالا