معرفی بورس انرژی

معرفی بورس انرژی

بورس انرژي به عنوان چهارمين بورس كشور در چهار حوزه،اوراق سلف برق،اوراق قراردادمحوركالاهاي انرژي مانند زغال سنگ، نفت و انرژيهاي سبز مانند انرژيهاي خورشيدي پس از موافقت شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار در برنامه کاری سال 1390 بازار سرمایه ایران قرار گرفت،که در فاز اول آن قرار است برق به صورت سلف موازی معامله شود و در  فازهای بعدی، بازار مشتقه شامل قرارداد آتی، قرارداد اختیار خرید و معاملات در حوزه بین المللی فعال می شود.بازیگران بورس انرژی در بخش معاملات برق عبارتنداز:شرکت بورس انرژی،سازمان بورس و اوراق بهادار،شرکت مدیریت فناوری، شركت سپرده گذاري مركزی، شركتهاي كارگزاري، شركت مديريت شبكه، شركت توانير، مصرف كنندگان برق و تولید کنندگان برق.در حال حاضر دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر  کالا در بورس انرژی شامل 102 ماده و 47 تبصره در 10 مهر سال 1391 توسط شورای عالی بورس و دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی در تاریخ 29 مهر سال  1391 شامل 53 ماده و 26 تبصره توسط هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار  تصویب شده است.معاملات در بورس انرژی در قالب قراردادهای سلف موازی استاندارد که در آن وجه قرارداد باید در هنگام معامله و طبق زمانبندی تعیین شده در مشخصات قرارداد پرداخت و دارایی پایه در سررسید تحویل شود انجام خواهد شد. با راه‌اندازی اين بازار امکان خريد و فروش انرژی،تامين مالي براي توليدکنندگان،تامين انرژی برای توزيع کنندگان و مصرف کنندگان،کشف قيمت روزانه انرژی، پوشش ريسک، شفافيت معاملاتی، تسهيل در تبادلات انرژی و کاهش هزينه‌های معاملاتی در بخش مبادلات انرژی فراهم خواهد شد.

انواع بازارها در بورس انرژی

بورس انرژی دارای سه بازار فیزیکی، مشتقه و فرعی می باشد. بازار فیزیکی شامل سه تابلوی برق، نفت و گاز،و تابلوی سایر حامل‌های انرژی و بازار مشتقه شامل سه تابلوی قرارداد سلف موازی استاندارد، قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله می باشد.بورس انرژی دارای سه بازار فیزیکی، مشتقه و فرعی می باشد.بازار فیزیکی شامل سه تابلوی برق، نفت و گاز، و تابلوی سایر حامل‌های انرژی و بازار مشتقه شامل سه تابلوی قرارداد سلف موازی استاندارد، قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله می باشد.

اسکرول به بالا