معرفی

تاریخچه

به دنبال توصیه های مکرر و جدی بانک مرکزی ج ا ا و سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار مبنی بر تغییر ماهیت کارگزاران بورس از شخص حقیقی به شخص حقوقی،شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص) در تاریخ  1372/07/26 باسرمایه اولیه 100 میلیون ریال تحت شماره 100339 و شناسه ملی 10101443196 در تهران به ثبت رسید و شروع به فعالیت نمود و در واقع فعالیتهای قبلی که توسط نماینده (شخص حقیقی) انجام می پذیرفت در قالب شرکت (شخص حقوقی) ادامه یافت.سهامدران عمده شرکت کارگزاری بانک ملت شرکتهای تامین سرمایه بانک ملت و گروه مالی ملت می باشند و سرمایه فعلی و ثبت شده آن 1000 میلیارد ریال بوده و 100% پرداخت شده است.

مجوز های کارگزاری

شرحمجوزشماره مجوز (شماره نامه سازمان)تاریخ مجوز (تاریخ نامه سازمان)اعتبار مجوز
فعالیت معاملات اوراق تامین مالیدارد121.1082931398/12/285 سال
معاملات کالادارد121.1082931398/12/285 سال
معاملات مشتقه مبتنی بر کالادارد121.1082931398/12/285 سال
معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهاداردارد121.1082931398/12/285 سال
مشاور عرضه اوراق بهاداردارد121.1082931398/12/285 سال
مشاور پذیرشدارد121.1082931398/12/285 سال
معاملات برخطدارد121.1082931398/12/285 سال
مرکز تماسدارد121.1082931398/12/285 سال
اسکرول به بالا