آیا عرضه ها در بازار فیزیکی بورس انرژی ترتیب خاصی دارد؟

اسکرول به بالا