تسویه در بازار فیزیکی بورس انرژی به چه ترتیبی است؟

اسکرول به بالا