افزایش دامنه نوسان بورس

آقای عشقی رئیس سازمان بورس اعلام کرد افزایش دامنه نوسان طبق برنامه ای که از قبل اعلام شده بود عملی می شود؛ این افزایش به تدریج صورت خواهد گرفت و مرحله دوم آن به زودی اعلام می شود.

اسکرول به بالا