افزایش سرمایه ۲۷ درصدی بانک ملت از محل اندوخته ها تصویب شد
با برگزاری مجمع فوق العاده بانک ملت، افزایش سرمایه ۲۷ درصدی معادل ۵.۵ هزار میلیارد تومان از محل اندوخته ها تصویب شد.

 

 مجمع فوق العاده بانک ملت صبح سه شنبه 31 خرداد با دستور جلسه تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه با حضور 62.6 درصدی سهامداران برگزار شد و باتوجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه 27 درصدی از محل اندوخته ها مورد تصویب قرار گرفت.

براین اساس، “وبملت” به منظور رعایت مقررات و الزامات بانک مرکزی، اصلاح ساختار مالی و افزایش اعتبار بانک،  سرمایه فعلی را از 20.7 به 26.2 هزار میلیارد تومان رساند.

اسکرول به بالا