افزایش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار تصویب نشد
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به طرح افزایش نرخ سود سپرده در شورای پول و اعتبار طی هفته‌های اخیر گفت: تصمیم گیری دراین خصوص مطرح اما تصویب نشد.

 

آقای فرزین درخصوص افزایش  نرخ سود سپرده در برخی بانک‌ها و درخواست مدیران عامل بانک‌ها در شورای هماهنگی بانک‌ها برای افزایش نرخ سود گفت: نکاتی درباره سیاست‌های پولی در قالب نامه‌ای به بانک مرکزی مطرح شد ولی نرخ سود در آن نبود.

وی افزود: تصمیم‌گیری درباره نرخ سود سپرده جزء وظایف شورای پول و اعتبار است. اخیرا در شورای پول و اعتبار موضوع افزایش نرخ سود سپرده مطرح شد ولی تصویب نشد.

بر اساس این گزارش به‌تازگی برخی بانک‌های دولتی و خصوصی در پاسخ به مشتریان برای افتتاح سپرده‌های جدید یا تمدید سپرده‌های قدیمی از افزایش موقتی نرخ سود سپرده به 20 درصد خبر می‌دهند.

این درحالی است که طبق مصوبات جلسه شورای پول و اعتبار، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بین 10 تا 18 درصد تعیین شده و بانک مرکزی بارها در قالب بخشنامه‌هایی جداگانه از بانک‌ها خواسته نرخ‌های سود مصوب را رعایت کنند.

اسکرول به بالا