افزایش 25درصدی قیمت روغن موتور
قدیمی ترین شرکت بورس به همراه سه شرکت هم گروه از دریافت مجوز افزایش ۲۵ درصدی نرخ انواع روغن موتور بنزینی و دیزلی خبر دادند که از دیروز اعمال شد.

 

 شرکت نفت پارس به عنوان قدیمی ترین شرکت که از سال 1346 در بورس ایران حضور دارد به همراه سه شرکت هم گروه از دریافت مجوز افزایش 25 درصدی نرخ انواع روغن موتور بنزینی و دیزلی خبر داد که از دیروز اعمال شد.

براین اساس، آقای حیدری بازرس انجمن پالایشگاه های روغن سازی اعلام کرد: طبق اعلام مراکز نظارتی از جمله سازمان حمایت، چهار شرکت عضو این انجمن شامل نفت بهران، نفت پارس، نفت ایران و نفت سپاهان، مشمول دریافت افزایش قیمت شده اند.

لذا با توجه به اینکه افزایش مذکور منجر به تغییرات درآمدی صورت های مالی می شود، مراتب پس از دریافت مجوز کتبی و اثرات احتمالی سود و زیانی شرکت ها به تفکیک توسط هر شرکت متعاقباً اعلام می شود.

به این ترتیب، انواع روغن موتور بنزینی و دیزلی “شنفت” 25 درصد افزایش یافت که افزایش قیمت مذکور به دلیل افزایش هزینه های تولید شامل قیمت لوبکات ، نرخ ارز و به تبع آن مواد افزودنی ، مواد اولیه وارداتی، مواد بسته بندی و سایر هزینه ها است و از دیروز اعمال شد.

اسکرول به بالا