الزام سرمایه ۸ میلیاردی برای تاسیس مشاوره سرمایه‌گذاری حذف شد
سازمان بورس ضمن افزودن امکان ارائه خدمات آموزشی به اساسنامه نمونه مشاور سرمایه گذاری، الزام حداقل سرمایه ۸ میلیارد تومانی تأسیس این شرکت ها را حذف کرد.

 

آقای نوحی سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، اصلاح بخش‌هایی از دستورالعمل تاسیس و فعالیت و اساسنامه مشاور سرمایه گذاری به منظور تسهیل راه اندازی شرکت های مربوط و تصمیم گیری در خصوص دستورالعمل ابلاغیه را ابلاغ کرد.

بر این اساس با توجه به بند ۳ صورتجلسه دو خرداد هیات مدیره سازمان بورس، امکان ارائه خدمات آموزشی مرتبط با بازار سرمایه به بند الف-۸ ماده ۳ اساسنامه نمونه شرکت های مشاور سرمایه گذاری اضافه شد.

همچنین الزام حداقل سرمایه ۸ میلیارد تومانی برای تاسیس شرکت مشاور سرمایه گذاری برداشته شد. بر اساس سرمایه ثبت و پرداخت شده، مشاور سرمایه گذاری باید حداقل تکاپوی پوشش هزینه‌های شرکت برای سه سال اول پس از تاسیس شرکت بر اساس طرح جاری پیش بینی شده را داشته باشد.

به‌علاوه الزام تادیه حداقل دو میلیارد تومان برای اخذ مجوزهای فعالیت مشاوره عرضه و پذیرش توسط شرکت مشاور سرمایه گذاری برداشته شد و در صورتی که مشاور سرمایه گذاری در نظر دارد علاوه بر فعالیت اصلی، مجوز فعالیت مشاور عرضه و مشاوره پذیرش را دریافت کند، نیاز به تادیه سرمایه اضافی برای اخذ مجوزهای مذکور را ندارد.

با توجه به موارد فوق و تسهیل صورت گرفته، دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکت مشاور سرمایه گذاری (نوع دوم) موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۹ ملغی شد.

اسکرول به بالا