بانک ملت ۴۴۳ ریال سود محقق کرد

بانک ملت با ارائه صورت های مالی نیمه نخست سال جاری از شناسایی ۴۴۳ ریال سود برای هر سهم و رشد ۹۹ درصدی درآمد تسهیلات نسبت به دوره مشابه قبل خبر داد. میزان درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی بالغ بر 48.9 هزار میلیارد تومان بود که با کسر هزینه 22.4 هزار میلیارد تومانی سود سپرده ها، 26.4 هزار میلیارد تومان خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری کسب نمود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد 99 درصدی همراه شد. نرخ موثر سود سپرده های ریالی و تسهیلات در پایان شهریور ماه معادل 5.84 و 8.80 درصد بود که 0.4 واحد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشت.

اسکرول به بالا