تارا و پژو ۲۰۷ در بورس کالا پذیرش شد

تارا و پژو ۲۰۷ شرکت ایران خودرو در بورس کالا پذیرش شد تا عرضه ۳۳.۵ و ۵۲.۵ هزار دستگاه دو محصول در این بورس کلید بخورد.

طبق امیدنامه خودروی پژو ۲۰۷، حداقل درصد عرضه در بورس کالا، ۱۰۰ درصد تولید سالانه پس از کسر فروش خارج از بورس کالا شامل طرح ویژه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و طرح جایگزینی خودروهای فرسوده معادل ۵۲.۵ هزار دستگاه تعیین شده است. تولید واقعی سالانه پژو ۲۰۷ معادل ۱۰۵ هزار دستگاه است.همچنین در امیدنامه خودروی تارا، حداقل درصد عرضه در بورس کالا، ۱۰۰ درصد تولید سالانه پس از کسر فروش خارج از بورس کالا شامل طرح ویژه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و طرح جایگزینی خودروهای فرسوده معادل ۳۳.۵ هزار دستگاه تعیین شده است. تولید واقعی سالانه تارا معادل ۶۷ هزار دستگاه است.

اسکرول به بالا