تزریق نقدینگی از کارگزاری ها به بورس ۴۴۰ و ۲۹ درصد بیشتر شد

مدیرنظارت بر بورس‌های سازمان بورس گفت: سال قبل ۸۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی از حساب کارگزاری ها به بازار تزریق شد که نسبت به دو سال قبل از آن ۴۴۰ و ۲۹ درصد بیشتر بود. این رقم برای سال های 1400 و 99 بالغ بر 15 و 63 هزار میلیارد تومان بود.

اسکرول به بالا