تورم با سومین موج گرانی ها رکورد زد و به ۵۲.۵ درصد رسید
با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت در خرداد، سومین موج تورم تکرار شد و با ۵۲.۵ درصد رکود تاریخی از تورم ثبت شد.

 

مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم نقطه‌ای خرداد در مقایسه با ماه قبل 2.13 واحد درصد افزایش یافته و خانوارهای ایرانی به‌طور میانگین 52.5 درصد بیشتر از خرداد سال گذشته برای خرید سبد کالاها و خدمات مصرفی‌هزینه کردند.

براساس این گزارش، نرخ تورم نقطه به نقطه گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در خرداد سال جاری با جهش 32.2 واحد درصدی به 81.6 درصد رسید. درحالیکه گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات در خرداد نسبت به اردیبهشت ماه با رشدی 2.8 درصدی به 36.8 درصد رسید.

نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری در خرداد با رشدی 12.2 واحد درصدی به 4.51 درصد و برای خانوارهای روستایی با رشدی 18.1 واحد درصدی به رقم 2.58 درصد رسید. این بالاترین میزان جهش تورم دست‌کم در یک دهه اخیر است و این علت اصلی خیزش میانگین شاخص رشد قیمت‌ کالاها و خدمات ناشی از تصمیم دولت برای هوشمندسازی یارانه کالاهای اساسی با حذف ارز 4200 تومانی است.

آهنگ رشد ماهانه تورم در خرداد سال جاری با افزایش 8.7 درصدی برسرعت رشد نسبت به اردیبهشت، 12.2 درصد بود. بنابراین شهروندان ایرانی ساکن نقاط شهری در خرداد با سرعت تورم 11.5 درصدی و شهروندان روستانشین هم با سرعت تورم 15.8 درصدی، 13 واحد درصد بیشتر از ماه قبل مواجه شدند.

اسکرول به بالا