تورم به ۴۰.۵ درصد و در شهر و روستا به ۵۲.۸ و ۶۰.۷ درصدی رسید
تورم سالانه منتهی به تیر با رشد ۱.۱ درصدی به ۴۰.۵ درصد و تورم نقطه‌ای خانوارهای شهری و روستایی با افزایش ۱.۴ و ۲.۵ درصدی به ۵۲.۸ و ۶۰.۷ درصد بالغ شد .

 

 مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم سالانه منتهی به تیر برای خانوارها به ۴۰.۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل تر ۱.۱ واحد درصد بیشتر شده است. تورم ماهانه خانوارهای شهری هم با ۷ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل ۴.۵ درصد و برای خانوارهای روستایی با ۱۱ درصد کاهش ۴.۸ درصد است.

براساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای با ۱.۵ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۵۴ درصد رسید و نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری با ۱.۴ درصد افزایش ۵۲.۸ درصد و برای خانوارهای روستایی با ۲.۵ درصد افزایش ۶۰.۷ درصد شد.

تورم ماهانه تیر هم 4.6 درصد بود که در مقایسه با خرداد 7.6 واحد درصد کمتر شده و به نظر می‌رسد پس از جهش قیمت‌ها به دلیل حذف ارز 4200 تومانی، تورم به روند میان مدت بازگشته است.

تورم ماهانه گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیرخوراکی و خدمات هم بین ۵.۷ درصد و ۳.۸ درصد است.

اسکرول به بالا