تورم تولید ۵.۶ درصد بیشتر شد و به ۴۶.۳ درصد رسید/ صنعت غذایی در صدر گرانی ها
طبق اعلام مرکز آمار،تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان در فصل بهار تورم با رشد ۵.۶ درصدی به ٤٦.٣ درصد رسید و صنعت مواد غذایی در صدر گرانی ها ایستاد.

 

طبق گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در بهار به ٧٦٨.٩ رسید که نسبت به فصل قبل ١٢.٥ درصد بیشتر است. همچنین نسبت به فصل مشابه سال قبل تورم نقطه به نقطه ٤٦.٣ درصد افزایش یافت و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل تورم سالانه ٤٨ درصد شد.

بر اساس این گزارش، تورم فصلی در بهار ٤.٧ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و بیش­ترین تورم هم با ٤٤.٩ درصد مربوط به گروه مواد غذایی و کم­ترین با ٢.٥ درصد مربوط به گروه فلزات پایه است.

تورم نقطه به نقطه نیز با رشد ٥.٦ درصدی نسبت به زمستان سال گذشته مواجه شد که بیش­ترین و کمترین مربوط دو صنعت مواد غذایی و محصولات رایانه‌ای و الکترونیکی با ٩٣.٣ و ١٧.١ درصد بود.

با این وجود در فصل بهار ١٤٠١ تورم سالانه ٨.٧ درصد در مقایسه با تورم سالانه ٥٦.٧ درصدی زمستان سال گذشته، کاهش داشت. در این فصل بیش­ترین و کمترین تورم سالانه با ٦٧ و ٢٧.٣ درصد مربوط به سایر محصولات کانی غیرفلزی و محصولات رایانه‌ای و الکترونیکی بود.

اسکرول به بالا