جمع تزریق منابع برای حمایت از بورس به ۶.۵ هزار میلیارد تومان رسید

با تزریق ۵۰۰ میلیارد تومان طی هفته گذشته به صندوق تثبیت بازار سرمایه، مجموع پرداختی ها از صندوق توسعه ملی به ۶.۵ هزار میلیارد تومان رسید.طبق اعلام صندوق توسعه ملی در راستای تزریق یک درصد از منابع معادل ریالی 510 میلیون دلار معادل 12 هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه تاکنون طی 7 مرحله، مبالغ مختلفی به این صندوق واریز شد. نخستین واریزی پنجم آذر سال 99 به میزان 1000 میلیارد تومان بود. 26 اردیبهشت سال گذشته 1.03 هزار میلیارد تومان به عنوان دومین واریزی صورت گرفت. 30 دی‌ ماه نیز سومین مرحله با مبلغ 650 میلیارد تومان انجام شد.سال جاری هم واریزی طی چهار مرحله در یازدهم اردیبهشت‌ با 1.3 هزار میلیارد تومان، هشتم تیر با 1000 میلیارد تومان، پانزدهم مرداد با 1000 میلیارد تومان و دهم مهر 500 میلیارد تومان انجام شد. بنابراین طبق توافق اولیه از 12 هزار میلیارد تومانی که صندوق توسعه ملی باید پرداخت می‌کرد، 6.5 هزار میلیارد واریز و 5.5 هزار میلیارد تومان باقی مانده است.

اسکرول به بالا