جهش ۱۰۴ درصدی خالص تراز عملیاتی بانک ملت با ثبت ۱۲.۶ هزار میلیارد تومان
بانک ملت، خالص تراز عملیاتی را از ۶.۲ هزار میلیارد تومان در خرداد سال گذشته با بیش از ۱۰۴ درصد رشد به ۱۲.۶ هزار میلیارد تومان رساند.

 

 بانک ملت با سرمایه 26.2 و ارزش روز بازار 85 هزار میلیارد تومانی در گزارش خرداد ماه ، کمافی السابق صدرنشینی را در خالص تراز عملیاتی بانک های بورسی تحکیم و ارتقاء بخشید و این شاخص مهم عملکردی را از 6.2 هزار میلیارد تومان درخرداد سال گذشته با بیش از 104 درصد رشد به 12.6 هزار میلیارد تومان رساند و بطور قابل ملاحظه ای افزایش داد.

این بانک بزرگ بورسی با ثبت 4 هزار میلیارد تومان، تراز عملیاتی ماهانه خرداد را بیش از 50 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و 18 درصد نسبت به ماه قبل ارتقاء داده و قدرت سود سازی را به اثبات رساند و به رشد 28 درصدی خالص درآمد کارمزد (غیر مشاع) نیز نسبت به ماه گذشته دست یافت.

منابع غیر هزینه زای ریالی و ارزی بانک ملت نیز بیش از 157 هزار میلیارد تومان (حدود 97 درصد نسبت به خرداد سال گذشته) افزایش یافت که رشد مذکور عمدتاً مربوط به افزایش 132 درصدی جذب سپرده های جاری ریال است.

همچنین بیش از 786 هزار میلیارد تومان تسهیلات (ریال و ارز) تا پایان خرداد اعطا کرد که نسبت به مدت مشابه با رشد 23 درصدی مواجه شد. طبق این گزارش و با فرض ثبات سایر عوامل ، بدون لحاظ سود تسعیر ارز و سود تقسیمی شرکت های زیرمجموعه، می توان انتظار داشت تراز عملیاتی بانک در سال جاری حداقل به رقم 50 هزار میلیارد تومان در سال برسد که این سودآوری رکورد بی نظیری را برای “وبملت” در سال جاری رقم می زند.

اسکرول به بالا