حجم مبنا ۲۷ نماد فرابورسی از سه شنبه 5 اردیبهشت حذف می شود

در راستای اجرای ضوابط ماده 22 دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس تهران و فرابورس و طبق بررسی از پنج تا 30 اسفند، حجم مبنا برای 18 نماد معاملاتی دارای بازارگردان در بازارهای اول و دوم فرابورس به شرح جدول زیر از سه شنبه 5 اردیبهشت اعمال نخواهد شد.حجم مبنا نمادهای”آ س پ ، توسن، فرابورس” اعمال خواهد شد. همچنین حجم مبنا برای 9 نماد معاملاتی حاضر در بازار پایه فرابورس از           سه شنبه 5 اردیبهشت اعمال نخواهد شد.

اسکرول به بالا