دارندگان اوراق سلف بانک مرکزی برای تحویل سکه از امروز مراجعه کنند

دارندگان اوراق سلف بانک مرکزی از امروز تا ۳۱ اردیبهشت و بر مبنای چهار رقم سمت راست کد ملی می‌توانند از شعبه دریافت کننده سکه و با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی در ساعات اداری به شعبه‌های مربوطه جهت دریافت سکه مراجعه کنند. در صورت عدم مراجعه دارندگان اوراق در سررسید به منظور دریافت فیزیکی سکه برای هر روز تقویمی عدم مراجعه مالک سکه (حداکثر تا ۶۰ روز تقویمی پس از ۳۱ اردیبهشت مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر سکه توسط بانک ملی از مالک اوراق اخذ و به حساب این بانک واریز خواهد شد.

اسکرول به بالا