دستورالعمل راه‌اندازی بازار توافقی در فرابورس تصویب شد

دستورالعمل راه اندازی بازار توافقی فرابورس از سوی سازمان بورس تصویب شد که کلیه اشخاص به جز برخی صندوق‌ ها امکان انجام معامله خواهند داشت.این مقررات در فرایند ابلاغ جهت اجرا قرار دارد و متعاقب ابلاغ دستورالعمل در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه به آدرس https://cmr.seo.ir نیز منتشر و بارگذاری خواهد شد.

اسکرول به بالا