دستورالعمل محاسبه قیمت نفت و میعانات گازی و فرآورده های نفتی پالایشی ها مشخص شد

وزارت نفت دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به شرکت‌های پالایشی و مجتمع های پتروشیمی نوری و بوعلی سینا و همچنین قیمت پنج فرآورده نفتی و اصلی و سوخت هوایی دریافتی از آن ها را اعلام کرد. در دستورالعمل جدید  تخفیفات مصوبه قبل برای خوراک پابرجا هستند ولی برخلاف گذشته که تنها کیفیت محصول در نظر گرفته می شد، در فرمول جدید، کیفیت خوراک نیز مد نظر قرار می‌گیرد . شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش طی مدت یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل،محدوده مشخصات کیفی قابل تعهد هر پالایشگاه را تعیین می‌کنند.

در صورت تفاوت کیفیت خوراک نفت خام تحویلی با محدوده مشخصات کیفی تعیین شده برای آن پالایشگاه و همینطور تفاوت کیفیت میعانات تحویل شده نسبت به آنالیز طراحی شرکتهای پالایشی و مجتمعهای پتروشیمی،نرخ خوراک بر اساس فرمول ذکر شده در دستورالعمل تعدیل می‌شود.در دستورالعمل جدید عنوان شده که قیمت نفتای تحویلی به شرکت بوعلی سینا در سالهای 400 و 401 معادل قیمت خوراک تحویلی به شرکتهای پتروشیمی نوری و بوعلی سینا در ماه متناظر محاسبه میشود(این تبصره در دستورالعمل سال گذشته وجود نداشت).فرمول بتا در محاسبه نرخ میعانات شرکتهای پتروشیمی نیز در دستورالعمل جدید با تغییر همراه بوده است.در مصوبه گذشته این فرمول بر مبنای نرخهای نفت گاز 2500 پی پی ام پلتس و میانگین موزون نفت گاز 5000 پی پی ام صادراتی فوب خلیج فارس استوار بود و در مصوبه جدید بر مبنای نرخ میعانات پارس جنوبی پلتس و صادراتی ایران تعریف شده است.دستورالعمل جدید در قسمت نرخ فرآوردها با مصوبه سال گذشته تفاوتی ندارد.

اسکرول به بالا