دولت هر سال مکلف به عرضه سوخت مازاد در بورس شد
دولت طبق مصوبه مجلس مکلف شد هر سال در لایحه بودجه مبلغ سوخت مصرف نشده و سوخت مایع به تولیدکنندگان نیروگاه‌های تجدیدپذیر را برای فروش یا عرضه در بورس لحاظ کند.

 

نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق با ماده ۱۶ این طرح موافقت کردند.

براساس این گزارش، طبق ماده ۱۶ در اجرای تبصره ۳ ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب اسفند ۸۹ دولت مکلف است هر سال مبلغ سوخت مصرف نشده و یا تخصیص حواله معادل آن به شکل سبد سوخت مایع یا معادل نفت خام به تولیدکنندگان نیروگاه‌های تجدیدپذیر را برای فروش یا عرضه در بورس انرژی در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.

انواع نیروگاه‌های برق آبی کمتر یا بیشتر از ۱۰ مگاوات نیز شامل حکم این ماده هستند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ اجرای قانون به پیشنهاد وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

همچنین ماده ۱۵ به دلیل وجود ابهام و طبق ماده ۱۵۳ آیین نامه داخلی مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون انرژی مجلس ارجاع داده شد.

اسکرول به بالا