راهکارهای وزارت صنعت برای ارتقای کیفیت خودروها اعلام شد

وزارت صنعت سه گام اساسی برای گذر از بحران چند ساله در مسیر تحول صنعت خودرو تا سال 1404 پیش بینی کرده که گام اول مربوط به تثبیت جریان تولید است و طی سال گذشته برای آماده سازی و احیای ظرفیت‌های موجود، اقداماتی جهت حل مسائل و اصلاح ساختار بنگاه ها، بالفعل کردن ظرفیت های موجود، دستیابی به ترکیب مناسب تولید، تعریف و آغاز پروژه های سرمایه گذاری صورت گرفت.در گام دوم برای طراحی و توسعه پلتفرم های بومی متنوع همراه با اصلاحات ساختاری در معماری خودروسازی و قطعه سازی، حذف محصولات قدیمی، تولید محصولات منطبق با استانداردهای 85 گانه و دستیابی به کیفیت رقابت طی سال جاری برنامه ریزی شده است.در گام سوم نیز برای رسوخ به بازارهای جهان، بهره برداری از فرصت خارجی و گسترش بازارهای صادراتی مبتنی بر محصولات رقابتی، جذب سرمایه گذار خارجی بر مبنای مزیت های ایجاد شده در صنعت خودرو داخلی طی دو سال آینده طراحی شده است.

اسکرول به بالا