رقم جدید نقدینگی با رشد ۳۷.۸ درصدی و آمار بدهی دولت و بانک ها
بانک مرکزی جدیدترین رقم نقدینگی را با رشد ۳۷.۸ درصدی بیش از ۵۱۰۴ هزار میلیارد تومان و آمار بدهی دولت و بانک ها را هم اعلام کرد.

 

بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان خرداد را با ۳۷.۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۱۰۴ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان اعلام کرد. ضریب فزاینده نقدینگی ۷.۹۷۲ بود و ۷.۸ درصد نسبت به خرداد سال گذشته افزایش و نسبت به پایان سال گذشته ۰.۴ درصد کاهش یافت.

بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی

براساس این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی هم با رشد ۹.۳ درصدی و کاهش  ۱.۴ درصدی نسبت به پایان سال گذشته به بیش از ۷۲۱ هزار میلیارد تومان رسید.

همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۳.۳ درصد رشد نسبت به خرداد سال قبل به بیش از ۲۰۸ هزار میلیارد تومان و مطالبات از بانک‌ها با ۲۷.۸ درصد رشد به ۱۴۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسید. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به پایان سال قبل نیز ۰.۹ درصد کاهش یافت.

اسکرول به بالا