روش فروش ۴۵۰ هزار سکه ربع در عرضه امروز تغییر کرد

معاون اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی درباره تدوام عرضه سکه در بورس کالا که امروز برای 10 روز کاری و با فروش 450 هزار ربع سکه انجام می شود، اعلام کرد: کشف قیمت 500 هزار سکه در هفته گذشته به روش حراج تک قیمتی بود و بعد از عرضه هر روز و تعیین قیمت نهایی از سوی بانک مرکزی، متقاضیان با قیمت های پایین تر حذف شدند.وی ادامه داد: اما عرضه امروز به صورت حراج چند قیمتی خواهد بود و متقاضیان با قیمت های پیشنهادی متنوع قادر به خرید خواهند شد.

اسکرول به بالا