زمان عرضه اولیه دهمین و یازدهمین شرکت جدید سال قطعی شد
دهمین و یازدهمین شرکت جدید سال با عرضه اولیه ۶ درصد سهام گلدیران و پخش رازی، مختص صندوق های سرمایه گذاری، ۱۴ و ۱۵ شهریور در فرابورس وارد می شوند.

 

 در حالی حدود دو ماه از عرضه اولیه 5 درصد از سهام فولاد شاهرود می گذرد که گلدیران و پخش رازی هم به عنوان دهمین و یازدهمین شرکت تازه وارد از طریق فرابورس، دوشنبه و سه شنبه 14 و 15 شهریور وارد بازار خواهند شد.

به این ترتیب، 228 میلیون سهم معادل 6 درصد سهام “گلدیرا” با قیمت مبنای 450 تومانی و حداکثر سهمیه 11 میلیون و 400 هزار سهمی به سرمایه گذاران واجد شرایط به روش حراج در بازار دوم معاملات فرابورس عرضه می شود. مشاور عرضه هم کارگزاری تامین سرمایه نوین و متعهد خرید تامین سرمایه نوین است.

پس ازکشف قیمت در مرحله اول عرضه اولیه به روش حراج تا آغاز مرحله دوم نماد “گلدیرا”به منظور طی مراحل افزایش سرمایه از محل صرف سهام و از طریق سلب حق تقدم متوقف خواهد بود. در مرحله دوم، افزایش سرمایه به میزانی خواهد بود که طی آن 14 درصد از سهام شرکت از طریق واگذاری حق تقدم های سلب شده به عموم عرضه می شود. لذا متقاضیان باید آثار ناشی از افزایش سرمایه در میزان مالکیت پس از افزایش سرمایه و نیز توقف نماد برای این موضوع را مدنظر قرار دهند.

ارسال سفارش صرفا ً از طریق ایستگاه های معاملاتی (نامک) امکان پذیر خواهد بود. همچنین 50 درصد از سهام خریداری شده در روز عرضه اولیه توسط سرمایه گذاران واجد شرایط تا 90 روز پس از تاریخ عرضه اولیه امکان عرضه نخواهد داشت.

همچنین 60 میلیون سهم معادل 6 درصد سهام “درازی” با قیمت مبنای 1668 تومانی، دامنه قیمت 14345 تا 19015 ریالی و حداکثر سهمیه 3 میلیون سهمی به سرمایه گذاران واجد شرایط به روش ثبت سفارش در بازار اول معاملات فرابورس عرضه می شود. مشاور عرضه هم کارگزاری بانک ملی و متعهد خرید تامین سرمایه نوین است.

ارسال سفارش صرفا ً از طریق ایستگاه های معاملاتی (نامک) امکان پذیر خواهد بود. همچنین 50 درصد از سهام خریداری شده در روز عرضه اولیه توسط سرمایه گذاران واجد شرایط تا 90 روز پس از تاریخ عرضه اولیه امکان عرضه نخواهد داشت.

اسکرول به بالا