سازمان امور مالیاتی کشور یک مصوبه تشویقی برای پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه ابلاغ کرد

این سازمان در ابلاغ بند های 1، 2، 3 و 4 مصوبه شصت و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1401.01.31 اعلام کرد :به منظور تعمیق بازار سرمایه، تشویق شرکت ها به عرضه سهام در بورس و افزایش شفافیت مالیاتی، شرکت هایی که با ارائه صورت های مالیاتی و پرداخت مالیات متعلقه در سال 1401 وارد بازار بورس می شوند، موظف به ارائه مفاصا حساب مالیاتی سه ساله، قبل از سال پذیرش در بورس هستند. همچنین در این ابلاغیه مهم خاطرنشان شده است که سازمان امور مالیاتی کشور پس از پذیرش آن ها در بازار بورس متعرض حساب های گذشته آن ها نخواهد شد.

اسکرول به بالا