ساز و کار جدید عرضه خودرو در بورس توسط مجلس تعیین شد

شرکت های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی صرفاً با رعایت شرایط زیر می توانند نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام کنند:

1- شورای رقابت موظف است وفق بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 تا پایان فروردین 1402 قیمت جدید خودروها را براساس بررسی هزینه قیمت تمام شده و با درنظر گرفتن هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی (مورد تأیید حسابرس) و براساس قیمت ارز خریداری شده توسط واردکننده و یا خودروساز محاسبه و در بازه های حداکثر سه ماهه مجدداً به روز رسانی کند.

2- شرکت های خودروساز داخل مکلفند همه تولیدات را یکجا با مواعد تحویل متفاوت عرضه و از عرضه قطره چکانی پرهیز کنند.

3- امکان عرضه به قیمت بیش از یک دوم برابر قیمت پایه ممکن نیست و برای مواعد تحویل عقب تر نرخ تعدیل می شود. شرکت های خودروساز داخلی و عرضه کنندگان خودروهای خارجی باید شرایطی برای خودروهای عرضه شده در بورس تعیین کنند که عملا خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد از جمله محرومیت در خدمات و پرداخت خسارت شرکت های بیمه به غیر خریدار عدم امکان ثبت اسناد، انتقال از جمله وکالت، انسداد و محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای افراد واسطه و اخذ جرائم سنگین مالی. آئین نامه این بند توسط وزارت صنعت و وزارت اقتصاد تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد.

اسکرول به بالا