سقف رشد ترازنامه بانک‌ها به ۱.۵ تا ۲.۵ درصد محدود شد
بانک مرکزی از تعیین سقف ۱.۵ تا ۲.۵ درصدی رشد ترازنامه بانک‌ها متناسب با شاخص‌های سلامت هر بانک خبر داد که عدم رعایت این حدود، مشمول پرداخت سپرده قانونی بالاتر می‌شود.

 

آقای قمری‌ وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار پیامی در توییتر اعلام کرد: طبق تصمیم این بانک، تعیین سقف رشد ترازنامه بانک‌ها متناسب با شاخص‌های سلامت هر بانک در دامنه 1.5 تا 2.5 درصد قرار گرفت و بانکی که این حدود را رعایت نکند مشمول پرداخت سپرده قانونی بالاتر می‌شود. سیاستی که از سال پیش آغاز و اثر قابل توجهی در کنترل رشد نقدینگی از طریق ترازنامه بانک‌ها دارد.

طبق آمارهای بانک مرکزی، فروردین‌ ماه نرخ رشد نقدینگی به سطح 38.2 درصد رسید که با تعدیل بابت افزایش پوشش آماری عملا به 35.6 درصد تقلیل یافت. بنابراین در 7 ماه اخیر رشد نقدینگی به میزان 4.9 واحد درصد کاهش یافت.

رشد پایه پولی نیز همسو با کاهش نرخ رشد نقدینگی، افت کرده و در فروردین‌ ماه به رقم 31.5 درصد رسید که این رقم نیز در 8 ماه اخیر 10 واحد درصد کمتر شد.

اسکرول به بالا