سقف سپرده قانونی بانک های متخلف در سود ۱۵ درصد تعیین شد
شورای پول و اعتبار با تاکید بر کنترل و مدیریت نرخ سود بانکی، سقف نرخ سپرده قانونی بانک‌های متخلف را حداکثر تا ۱۵ درصد تعیین کرد.

 

 شورای پول و اعتبار در جلسه شب گذشته بعد از استماع گزارش بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بین بانکی بر کنترل و مدیریت این متغیر در چارچوب سیاست های پولی تاکید کرد.

براساس این گزارش، شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی اجازه داد سقف نرخ سپرده قانونی بانک‌هایی را که از ضوابط کنترل مقداری ترازنامه تخطی می‌کنند حداکثر تا 15 درصد تعیین و اعمال کند.

اسکرول به بالا