سه تکلیف بانک مرکزی برای برگزاری مجمع سالانه بانک بورسی
بانک مرکزی با برگزاری مجمع سالانه پست بانک به منظور تصویب صورت های مالی سال منتهی به اسفند گذشته مشروط به اعمال سه تکلیف موافقت کرد.

 

 بانک مرکزی با برگزاری مجمع سالانه پست بانک برای تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۰ منوط به طرح صورت های مالی واصله طی نامه فوق و اعمال موارد ذیل موافقت کرد.

۱. عدم توزیع سود تسعیر اقلام ارزی با عنایت به بخشنامه ۲۴ اسفند این بانک

۲. لزوم توجه مجمع در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی آن بانک موضوع سهام در اختیار صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پست بانک تحت عنوان سهام خزانه

۳. لزوم تعیین تکلیف مبلغ ۳۱.۳ میلیارد تومان کسری پرداخت سود به صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بابت مابه تفاوت سود قطعی نسبت به علی الحساب پرداختی به سپرده های مذکور

اسکرول به بالا