شرایط و زمان انتشار اوراق ریالی مبتنی بر دلار اعلام شد

بانک مرکزی به منظور گسترش و تسهیل ابزارهای مالی در بانک ها، اقدام به انتشار اوراق ریالی مبتنی بر دلار با عاملیت بانک ملی می‌کند. اشخاص حقیقی دارای بیش از 18 سال از شنبه 28 آبان می توانند با مراجعه به شعب ارزی بانک ملی نسبت به خرید این اوراق با مشخصات زیر اقدام کنند.

1. ناشر: بانک مرکزی

2. تاریخ انتشار: 25 آبان

3. مبنای محاسبه برای تعیین مبلغ ریالی در زمان انتشار، بازخرید و سررسید اوراق: نرخ پایانی روز قبل نماد دلار توافقی اسکناس بازار متشکل معاملات ارزی

4. با نام و معاف از مالیات

5. صرفاً و اصالتاً قابل خرید توسط اشخاص حقیقی بالای 18 سال

6. اوراق سه‌ ماهه و سررسید اوراق 25 بهمن

7. حداقل میزان خرید اوراق: معادل ریالی 1000 دلار

8. حداکثر میزان خرید اوراق: معادل ریالی 4000 دلار

9. ارزش هر ورقه: معادل ریالی 100 دلار

10. قابل بازخرید قبل از سررسید در شعب بانک ملی با نرخ پایانی روز قبل نماد دلار توافقی اسکناس بازار متشکل معاملات ارزی

11. فاقد امکان معاملات ثانویه و انتقال به غیر

12. امکان تحویل فیزیکی اسکناس دلار در سررسید با پرداخت حق‌الوکاله اسکناس بانک مرکزی

اسکرول به بالا