شرکت های حاضر در بازار پایه از شمول معرفی بازارگردان خارج شدند

سازمان بورس طی اصلاحیه‌ای، شرکت های حاضر در بازار پایه را از شمول معرفی و قرارداد بازارگردانی خارج کرد. مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس، اصلاحیه الزام شرکت های بورسی و فرابورسی به معرفی بازارگردان را به مدیران عامل بورس تهران و فرابورس ابلاغ کرد.کلیه شرکت های بورس و فرابورس موظفند ظرف مهلت ابلاغی نسبت به انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی بازارگردان اقدام کنند. در غیر این صورت ناشر متخلف محسوب و به ضمانت اجراهای تذکر، اخطار، محدودیت موقت یا دائم در دسترسی به سامانه معاملات، تعلیق یا لغو مجوزهای صادره توسط سازمان، محرومیت دریافت خدمات از ارکان بازار سرمایه برای مدت معین، جریمه نقدی، محرومیت از تصدی در هیات مدیره اشخاص تحت نظارت، سلب صلاحیت، لغو پذیرش، محکوم می شوند. بورس تهران و فرابورس مکلفند نسبت به اجرای این مصوبه و ارائه گزارش به سازمان اقدام کنند.

اسکرول به بالا