شناسایی سود تلفیقی ۵۵۸ ریالی بانک ملت و رشد ۹۳ درصدی درآمد تسهیلات

بانک ملت که با سرمایه 26.2 هزار میلیارد تومانی بزرگترین بانک بورسی محسوب می شود از انتشار صورت های مالی حسابرسی شده تلفیقی نیمه نخست سال جاری خبر داد.براین اساس، بانک ملت در این مدت 558 ریال سود تلفیقی به ازای هر سهم محقق کرد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد 120 درصدی روبرو شد. همچنین شرکت اصلی در این مدت 449 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد و نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد 201 درصدی همراه شد.میزان درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی بالغ بر 49.5 هزار میلیارد تومان بود که با کسر هزینه 22.9 هزار میلیارد تومانی سود سپرده ها، 26.5 هزار میلیارد تومان خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری کسب که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد 93 درصدی همراه شده است.

اسکرول به بالا