شناسایی سود ۱۲۱۵ ریالی “وبملت ” و رشد ۹۱ درصدی درآمد تسهیلات

بانک ملت با سرمایه اسمی 35.3 هزار میلیارد تومانی به عنوان بزرگترین بانک بورسی، صورتهای مالی حسابرسی نشده 12 ماهه سال گذشته را منتشر کرد. “وبملت” در این دوره 1215 ریال سود برای هر سهم محقق کرد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 247 درصد رشد داشت.درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی بالغ بر 105.5 هزار میلیارد تومان بود که با کسر هزینه 48.1 هزار میلیارد تومانی سود سپرده ها، خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری به 57.3 هزار میلیارد تومان رسید و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 91 درصدی را تجربه کرد.نرخ موثر سود سپرده های ریالی و تسهیلات در پایان اسفند سال 1401 معادل 11.84 و 17.65 درصد بوده که 0.5 و 0.16 واحد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشت.

اسکرول به بالا