صندوق ها ملزم به افشای قیمت خرید سهام در عرضه های اولیه شدند

صندوق های سرمایه گذاری با تصمیم جدید سازمان بورس از این پس ملزم به افشای قیمت خرید سهام در عرضه های اولیه شدند.

بر اساس این گزارش، بند ۴ صورتجلسه ۱۸ مهر هیات مدیره سازمان بورس بدین شرح است:

نامه ۱۶ مهر معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران در خصوص اصلاح تبصره ماده ۶ مکرر ۳ دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس مطرح و مقررات تبصره مذکور به شرح زیر اصلاح شود.

تبصره: بورس باید تعداد و قیمت سهام تخصیص داده شده به سرمایه‌گذاران واجد شرایط را به تفکیک مشخصات هر سرمایه گذار واجد شرایطی که در عرضه اولیه شرکت کرده، روز عرضه اولیه افشا کند. همچنین تبصره به ماده ۸ مکرر به شرح زیر اضافه شود.

تبصره: بورس می تواند با توجه به حجم و ارزش کل عرضه اولیه یک یا ترکیبی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در سهام و مختلط را به عنوان سرمایه گذار واجد شرایط تعیین کند.

اسکرول به بالا