ضوابط اجرایی اوراق ارزی ابلاغ شد/ حداقل و حداکثر خرید ۱۰۰۰ و ۴۰۰۰ دلاری

بانک مرکزی ضوابط اجرایی انتشار اوراق گواهی ارزی از جمله حداقل و حداکثر میزان خرید ۱۰۰۰ و ۴۰۰۰ دلاری اوراق هر شخص حقیقی را به بانک ملی اعلام کرد.بانک مرکزی اعلام کرد: برای گسترش و تسهیل استفاده از ابزارهای مالی در بانک‌ها، بانک عامل (بانک ملی) مجاز است به نیابت از بانک مرکزی نسبت به عرضه اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی به‌ شرح ذیل اقدام کند.

۱‌‌- ناشر اوراق بانک مرکزی از طریق بانک عامل است.

۲‌‌- اوراق با نام، فقط و اصالتاً قابل خرید توسط اشخاص حقیقی ایرانی بالاتر از ۱۸ سال و تاریخ انتشار و سررسید آن به ترتیب ۲۵ آبان و ۲۵ اسفند خواهد بود.

۳‌‌- حداقل و حداکثر میزان خرید اوراق توسط هر شخص حقیقی به ترتیب معادل ریالی یک‌ هزار دلار و ۴ هزار دلار است.با توجه به محدودیت عرضه اسکناس کمتر از ۱۰۰ دلار، مبالغ گواهی‎ها مضاربی از معادل ریالی ۱۰۰ دلار قابل عرضه و بازخرید خواهد بود.

۴‌‌- پرداخت وجه اوراق در زمان انتشار فقط به ریال خواهد بود.

۵‌‌- بانک مرکزی به وکالت از خریداران اوراق، نسبت به تامین ارز (دلار) و نگهداری آن تا زمان سررسید اوراق اقدام می‌کند.

تبصره: اوراق توسط بانک عامل به نیابت از بانک مرکزی قابل بازخرید قبل از سررسید طبق بند ۹ خواهد بود.

۶‌‌- دارندگان اوراق در سررسید، می‌توانند یا روش پرداخت حق‌الوکاله گفته شده در تبصره بند ۷ و دریافت اسکناس ارز (دلار) از بانک عامل و یا تسویه نقدی (ریالی) که در این صورت حق‌الوکاله‌ای دریافت نخواهد شد را انتخاب کنند.

تبصره: نرخ حق‌الوکاله معادل ۷درصد مبلغ ریالی در زمان سررسید گفته شده در بند ۷ خواهد بود.

۷‌‌- مبنای محاسبه برای تعیین مبلغ ریالی در زمان بازخرید، سررسید و انتشار اوراق، نرخ پایانی روز قبل دلار توافقی (اسکناس) است.

اسکرول به بالا