عرضه اولیه گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان 30 بهمن

هجدهمین شرکت جدید سال با عرضه اولیه ۴ درصد سهام گروه انتخاب الکترونیک آرمان طی دو مرحله به روش ترکیبی، ۳۰ بهمن در فرابورس وارد می شود.به این ترتیب، 400 میلیون سهم معادل 4 درصد سهام “انتخاب” در دو مرحله با قیمت ارزش گذاری 23723 ریالی در بازار اول معاملات فرابورس عرضه می شود که در مرحله اول 2.5 درصد با حداکثر سهمیه 5 میلیون سهمی در دامنه قیمتی 19000 تا 14334 ریالی به سرمایه گذاران واجد شرایط به روش ثبت سفارش و در مرحله دوم، 1.5 درصد دیگر همان روز با حداکثر سهمیه 300 سهمی به سهامداران حقیقی و حقوقی به روش قیمت ثابت کشف شده تعلق می گیرد. مشاور عرضه هم کارگزاری حافظ و متعهد خرید تامین سرمایه لوتوس پارسیان است.

اسکرول به بالا