عرضه اولیه ۱۲ درصد سهام بهار زر عالیس چناران 6 خرداد ماه

سومین شرکت جدید سال با عرضه اولیه ۱۲ درصد سهام بهار زر عالیس چناران طی دو مرحله به روش ترکیبی، ۶ خرداد در فرابورس وارد می شود.300 میلیون و 12 هزار سهم معادل 12 درصد سهام “عالیس” در دو مرحله با قیمت ارزش گذاری 16426 ریالی در بازار دوم معاملات فرابورس عرضه می شود که در مرحله اول 100 میلیون و 4 هزار سهم معادل 4 درصد با حداکثر سهمیه یک میلیون و 429 هزار سهمی به سرمایه گذاران واجد شرایط به روش حراج عرضه می شود. در مرحله دوم، 200 میلیون و 8 هزار سهم معادل 8 درصد دیگر همان روز با حداکثر سهمیه 500 سهمی به سهامداران حقیقی و حقوقی به روش قیمت ثابت کشف شده تعلق می گیرد. مشاور عرضه هم کارگزاری بانک ملی و متعهد خرید تامین سرمایه کاردان است.

اسکرول به بالا