عرضه اولیه ۱۲ درصد سهام بهار زر عالیس چناران امروز 6 خردادماه

طبق اعلام قبلی، امروز 12 درصد از سهام بهار رز عالیس چناران عرضه اولیه و طی آن 300 میلیون و 12 هزار سهم در دو مرحله با قیمت ارزش گذاری 16426 ریالی در بازار دوم معاملات فرابورس در زمان سفارش گیری واگذار می شود. در مرحله اول 4 درصد با حداکثر سهمیه یک میلیون و 429 هزار سهمی به سرمایه گذاران واجد شرایط به روش حراج و در مرحله دوم، 8 درصد دیگر همان روز با حداکثر سهمیه 500 سهمی به سهامداران حقیقی و حقوقی به روش قیمت ثابت کشف شده تعلق می گیرد.

اسکرول به بالا