عرضه اولیه ۱۵ درصد سهام سرمایه گذاری مسکن جنوب سه شنبه 11 بهمن ماه

هفدهمین شرکت جدید سال با عرضه اولیه ۱۵ درصد سهام سرمایه گذاری مسکن جنوب ، مختص صندوق های سرمایه گذاری، ۱۱ بهمن در فرابورس وارد می شود.به این ترتیب، 210 میلیون سهم معادل 15 درصد سهام “ثجنوب” با قیمت ارزش گذاری 8334 ریالی و حداکثر سهمیه 10.5 میلیون سهمی در بازار دوم معاملات فرابورس به سرمایه گذاران واجد شرایط به روش حراج عرضه می شود. مشاور عرضه هم کارگزاری بانک مسکن و متعهد خرید تامین سرمایه نوین است.ارسال سفارش صرفا ً از طریق ایستگاه های معاملاتی (نامک) امکان پذیر خواهد بود. همچنین 50 درصد از سهام خریداری شده در روز عرضه اولیه توسط سرمایه گذاران واجد شرایط تا 90 روز پس از تاریخ عرضه اولیه بدوم مجوز بورس، امکان عرضه نخواهد داشت.

اسکرول به بالا