عرضه اولیه ۱۵ درصد سهام کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان 30 اردیبهشت

دومین شرکت جدید سال با عرضه اولیه ۱۵ درصد سهام کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان طی دو مرحله به روش ترکیبی، ۳۰ اردیبهشت در فرابورس وارد می شود.135 میلیون سهم معادل 15 درصد سهام “زفجر” در دو مرحله با قیمت ارزش گذاری 11497 ریالی در بازار دوم معاملات فرابورس عرضه می شود که در مرحله اول 45 میلیون سهم معادل 5 درصد با حداکثر سهمیه 625 هزار سهمی به سرمایه گذاران واجد شرایط به روش حراج عرضه می شود. در مرحله دوم، 90 میلیون سهم معادل 10 درصد دیگر همان روز با حداکثر سهمیه 225 سهمی به سهامداران حقیقی و حقوقی به روش قیمت ثابت کشف شده تعلق می گیرد. مشاور عرضه هم کارگزاری بورس بهگزین و متعهد خرید تامین سرمایه نوین است.

اسکرول به بالا