عرضه اولیه ۴ درصد از سهام گروه انتخاب الکترونیک آرمان : امروز با روش ترکیبی در دو مرحله

طبق اعلام قبلی ، امروز  30بهمن 4 درصد از سهام گروه انتخاب الکترونیک آرمان عرضه اولیه و طی آن 400 میلیون سهم در دو مرحله به روش ترکیبی با قیمت ارزش گذاری 23723 ریالی در بازار اول معاملات فرابورس در زمان سفارش گیری واگذار می شود.در مرحله اول 2.5 درصد با حداکثر سهمیه 5 میلیون سهمی در دامنه قیمتی 19000 تا 14334 ریالی به سرمایه گذاران واجد شرایط به روش ثبت سفارش و در مرحله دوم، 1.5 درصد دیگر همان روز با حداکثر سهمیه 300 سهمی به سهامداران حقیقی و حقوقی به روش قیمت ثابت کشف شده تعلق می گیرد.

اسکرول به بالا