عملکرد بانک ملت در فروردین با تراز عملیاتی مثبت ۵.۴ هزار میلیارد تومانی

بانک ملت با سرمایه 26.2 هزار میلیارد تومانی به عنوان دومین بانک بزرگ بورسی، گزارش عملکرد نخستین ماه از سال مالی جاری را منتشر کرد. براین اساس، “وبملت” در این مدت 9.9 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی شناسایی و 4.5 هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری پرداخت کرده که با این حساب در نخستین ماه سال 1402 تراز عملیاتی مثبت 5.4 هزار میلیارد تومانی را ثبت کرد. این در حالی است که در فروردین 1401 این تراز مثبت 2.3 هزار میلیارد تومان بود.

اسکرول به بالا