عملکرد تیر و چهار ماهه بانک ملت با تراز مثبت ۲.۲ و ۹.۶ هزار میلیاردی
بانک ملت به عنوان اولین بانک بزرگ بورس در عملکرد تیر و چهار ماه سال، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت ۲.۲ و ۹.۶ هزار میلیارد تومانی شد.

 

 بانک ملت با سرمایه ثبت شده و نشده 20.7 و 5.5 هزار میلیارد تومانی به عنوان اولین بانک بزرگ بورسی، گزارش فعالیت چهارمین ماه دوره مالی منتهی به اسفند 1401 را منتشر کرد.

براین اساس، “وبملت” در دوره تیر 6.4 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی شناسایی و 4.2 هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری پرداخت کرده که با این حساب در چهارمین ماه سال 1401 تراز عملیاتی مثبت 2.2 هزار میلیارد تومانی را ثبت کرد.

این بانک طی چهار ماه سال جاری نیز با کسب 24.7 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و پرداخت 15.1 هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری ، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت 9.6 هزار میلیارد تومانی شد که نسبت به دوره مشابه قبل 52 و 46 درصد افزایش داشته اند.

اسکرول به بالا