عملکرد خرداد و سه ماهه بانک ملت با تراز مثبت ۲.۵ و ۷.۳ هزار میلیاردی
بانک ملت به عنوان دومین بانک بزرگ بورس در عملکرد خرداد و سه ماه سال، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت ۲.۵ و ۷.۳ هزار میلیارد تومانی شد.

 

 بانک ملت با سرمایه 20.7 هزار میلیارد تومانی به عنوان دومین بانک بزرگ بورسی، گزارش فعالیت سومین ماه دوره مالی منتهی به اسفند 1401 را منتشر کرد.

براین اساس، “وبملت” در دوره خرداد 6.5 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی شناسایی و 3.9 هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری پرداخت کرده که با این حساب در سومین ماه سال 1401 تراز عملیاتی مثبت 2.5 هزار میلیارد تومانی را ثبت کرد.

این بانک طی سه ماه سال جاری نیز با کسب 18.2 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و پرداخت 10.9 هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری ، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت 7.3 هزار میلیارد تومانی شد که نسبت به دوره مشابه قبل 53 و 47 درصد افزایش داشته اند.

اسکرول به بالا