عملکرد یک و ۱۱ ماهه بانک ملت با تراز مثبت ۴.۶ و ۴۰.۲ هزار میلیارد تومانی

بانک ملت که با سرمایه اسمی 26.2 هزار میلیارد تومانی به عنوان بزرگترین بانک بورسی بشمار می رود، گزارش فعالیت یازدهمین ماه دوره مالی منتهی به اسفند 1401 را منتشر کرد.بر این اساس، “وبملت” در دوره بهمن 8 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی شناسایی و 3.4 هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری پرداخت کرده که با این حساب در یازدهمین ماه سال 1401 تراز عملیاتی مثبت 4.6 هزار میلیارد تومانی را ثبت کرد.این بانک طی 11 ماه سال جاری نیز با کسب 83.3 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و پرداخت 43.1 هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری ، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت 40.2 هزار میلیارد تومانی شد که نسبت به دوره مشابه قبل 58 و 30 درصد افزایش داشت.

اسکرول به بالا