عملکرد یک و ۷ ماهه بانک ملت با تراز مثبت ۳.۵ و ۲۳.۴ هزار میلیارد تومانی

بزرگترین بانک بورس در عملکرد مهر و ۷ ماهه سال جاری قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت ۳.۵ و ۲۳.۴ هزار میلیارد تومانی شد.

براین اساس، “وبملت” در دوره مهر 7.5 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی شناسایی و 3.9 هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری پرداخت کرده که با این حساب در هفتمین ماه سال 1401 تراز عملیاتی مثبت 3.5 هزار میلیارد تومانی را ثبت کرد.

این بانک طی 7 ماه سال جاری نیز با کسب 49.8 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و پرداخت 26.4 هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری ، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت 23.4 هزار میلیارد تومانی شد که نسبت به دوره مشابه قبل 46 و 36 درصد افزایش داشته اند.

اسکرول به بالا