عملکرد یک و ۸ ماهه بانک ملت با تراز مثبت ۳.۸ و ۲۷.۲ هزار میلیارد تومانی

بانک ملت در عملکرد آبان و ۸ ماهه سال جاری قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت ۳.۸ و ۲۷.۲ هزار میلیارد تومانی شد.براین اساس،بانک ملت در دوره آبان 8.6 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی شناسایی و 4.8 هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری پرداخت کرده که با این حساب در هشتمین ماه سال 1401 تراز عملیاتی مثبت 3.8 هزار میلیارد تومانی را ثبت کرد.این بانک طی 8 ماه سال جاری نیز با کسب 58.5 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و پرداخت 31.2 هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت 27.2 هزار میلیارد تومانی شد که نسبت به دوره مشابه قبل 52 و 40 درصد افزایش داشته اند.

اسکرول به بالا